fbpx
Praca emocjonalna w relacjach

Praca emocjonalna w relacjach

Czym jest praca emocjonalna? Praca emocjonalna opiera się na podejmowaniu czynności mających na celu poprawę dobrostanu emocjonalnego innych osób i zapewnianiem im wsparcia. Do takich działań zalicza się m.in. uważne słuchanie, czy udzielanie rad. Co ważne, praca...
Jak stawiać granice?

Jak stawiać granice?

Czym są granice? Granice psychologiczne to fundament postrzegania siebie jako odrębnego człowieka z prawem do samostanowienia. Wyznaczają terytorium, na którym samodzielnie ustalamy zasady. Jeśli mamy dobrze ukształtowane granice, rozumiemy, na co mamy zgodę – a na co...
Jak kształtować odporność psychiczną?

Jak kształtować odporność psychiczną?

Co to jest rezyliencja? Słowo rezyliencja pochodzi od łacińskiego resilire, które można przetłumaczyć jako „sprężyście się odbić”. Zatem rezyliencję można rozumieć jako umiejętność adaptacji do nowych warunków i powrotu do równowagi po trudnej sytuacji. To dynamiczny...
Kryzysy psychiczne

Kryzysy psychiczne

Co to jest kryzys psychiczny? O kryzysie psychicznym mówimy, kiedy zewnętrzny bodziec powoduje zakłócenie zdolności do radzenia sobie w sposób zwykle działający w trudnych sytuacjach. Kryzys może wywołać wydarzenie, które dotyka Ciebie i bliskie Ci osoby (np. utrata...
Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Co to jest wypalenie zawodowe? Wypalenie zawodowe to stan psychiczny charakteryzujący się chronicznym uczuciem wykończenia, frustracji, bezradności oraz utraty motywacji związanej z pracą. Osoby doświadczające wypalenia zawodowego często odczuwają spadek zaangażowania...
Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Co to jest wypalenie zawodowe? W klasyfikacji chorób ICD-11 wypalenie zawodowe jest zdefiniowane jako rezultat chronicznego stresu doświadczanego w związku z pracą i obejmuje 3 grupy symptomów:  trwałe poczucie wyczerpania,  poczucie dystansu emocjonalnego do pracy,...